Zakelijk

Als ondernemer bent u bezig met uw bedrijf, uw personeel, uw business. U heeft geen tijd om steeds een volledig overzicht te hebben van de bestaande risico’s en de lopende verzekeringen. Dat hoeft ook niet, want ik neem de honneurs graag waar. Ook als de wetgeving of het belastingstelsel weer eens verandert. U staat er niet alleen voor.

Van essentieel belang is dat de risico’s voor uw onderneming tot een verantwoord niveau beperkt worden en dat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is en blijft. In 1e instantie breng ik die risico’s in kaart. Op basis van dat profiel breng ik een advies uit over de meest optimale samenstelling van uw verzekeringsportefeuille. Vervolgens is het aan mij om dit pakket bij de diverse verzekeraars in te kopen tegen de beste prijs-/kwaliteitverhouding.

Dat Eric Rockx Assurantiën klein is, wil niet zeggen dat het kantoor u weinig te bieden heeft. Integendeel, door mijn koppeling aan een professionele backoffice (BSB Assuradeuren Geleen) kan ik via hun agentschappen en volmachten u legio mogelijkheden aanbieden. Zij verzorgen de administratie, opdat ik de handen vrij kan houden en te allen tijde uw contactpersoon kan zijn. Daarnaast werk ik ook samen met BSB Volmachten. Dat zijn korte lijnen, zowel op acceptatie als op schade. BSB volmachten heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht gekregen om voor rekening en risico’s van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schades te behandelen (er zitten 5 schadebehandelaren klaar) en de in- en excasso’s te verzorgen. Dit alles in een vergevorderde digitale omgeving, die zich blijft ontwikkelen en mee blijft gaan met de tijd.

Ik werk als een onafhankelijke bemiddelaar! Dat betekent dat ik volledig vrij ben in het bepalen met welke verzekeraars ik samen werk, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maak, gevoed door mijn jarenlange ervaring. Door de intensieve samenwerking met BSB Volmachten ben ik in staat om mijn relaties maatwerk te leveren tegen een prima prijs-/kwaliteitverhouding.

Bijna alles is verzekerbaar. U bepaalt zelf wat u wel of niet wilt verzekeren, ik help u bij het maken van uw keuze. Ik ben onafhankelijk, dus ook ik heb de keus. Daarbij zal ik uw belangen nooit uit het oog verliezen. Dat kan in zakelijke pakketpolissen, ook voor ZZP-ers! Natuurlijk is de premiestelling belangrijk, maar het gaat ook om de kwaliteit van de dekking! Die moet bij u, uw bedrijf en uw risico’s passen. Bij het afsluiten van een verzekering is mijn werk niet af, dan begint het pas! Zeker als zich onverhoopt schades voordoen, zal ik er voor u zijn. Graag wil ik u en uw bedrijf in het komende decennium met raad en daad bij blijven staan, zodat u een zorg minder heeft.